Branża

Cementowa, wapiennicza, kruszywa

Oferując rozwiązania dla branż: cementowej, wapienniczej, kruszyw, nasza Firma może dostarczyć zaawansowane systemy, które pomagają kontrolować emisje pyłów i inne zanieczyszczenia powietrza generowane np. w procesie produkcji cementu. Oto główne elementy stosowanych rozwiązań:

Filtry Workowe i Cyklony:

Dostarczamy filtry workowe oraz cyklony, które efektywnie oddzielają pyły od gazów w procesach wytwarzania cementu. Filtry workowe używają specjalnych worków lub włóknin do zatrzymywania pyłów, podczas 
gdy cyklony wykorzystują siłę odśrodkową 
do oddzielania pyłów od strumienia gazów.

Elektrofiltry:

Elektrofiltry są zaawansowanym rozwiązaniem 
do usuwania pyłów. Wykorzystują pole elektrostatyczne do przyciągania i zbierania cząsteczek pyłu, co pozwala na skuteczną 
filtrację powietrza.

Recyrkulacja Pyłów:

W ramach oferty można dostarczyć systemy recyrkulacji pyłów, które umożliwiają ponowne wykorzystanie części pyłów w procesie produkcji cementu. To nie tylko obniża koszty, ale także minimalizuje straty materiałów.

Technologie Oczyszczania Gazów:

W przypadku, gdy produkcja cementu generuje także emisje gazów, firma może dostarczyć specjalistyczne technologie oczyszczania gazów, takie jak odsiarczanie, które pomagają zmniejszyć emisje substancji szkodliwych 
do atmosfery.

Monitoring i Kontrola Jakości Powietrza:

W ofercie może być także system monitoringu jakości powietrza, który umożliwia ciągłą kontrolę emisji pyłów i zanieczyszczeń. 
To pomaga zapewnić, że zakład spełnia obowiązujące normy regulacyjne.

Rozwiązania szyte na miarę:

Każdy projekt jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta i specyfiki jego procesu produkcyjnego. Nasz dział projektowy zadba o to, aby zoptymalizować wydajność 
i efektywność systemu filtracji.

Wsparcie Techniczne i Szkolenia:

Możemy zaoferować wsparcie techniczne oraz szkolenia dla personelu, aby zapewnić prawidłową obsługę i utrzymanie systemów filtracji.

Zgodność z Normami i Regulacjami:

Zapewniamy, że nasze rozwiązania są zgodne 
z obowiązującymi normami środowiskowymi 
i regulacjami dotyczącymi jakości powietrza.

Energooszczędność:

Nasze rozwiązania są projektowane z myślą o efektywności energetycznej, co pozwala zmniejszyć koszty eksploatacji i wpływa pozytywnie na zrównoważony rozwój.

Oferując rozwiązania dla branż: cementowej, wapienniczej, kruszyw, pomagamy zakładom produkcyjnym w spełnieniu wymagań środowiskowych, zapewniając jednocześnie optymalną wydajność produkcji.

Przykładowe zastosowania w każdym z wymienionych obszarów:

WAPNO instalacje odpylania:

 • kruszenia kamienia wapiennego
 • transportu kruszywa wapiennego
 • mielenia kamienia wapiennego
 • magazynowania mączki wapiennej
 • procesu hydratyzacji wapna
 • stanowisk załadunku gotowego produktu
 • linii pakowania gotowego produktu

KRUSZYWA instalacje odpylania:

 • kruszenia surowca do produkcji
 • transportu kruszywa
 • przesiewania i sortowania kruszywa
 • suszenia kruszywa
 • mielenia kruszywa
 • naważania kruszywa
 • stanowisk załadunku gotowego produktu
 • linii pakowania gotowego produktu

CEMENT instalacje odpylania:

 • kruszenia surowca
 • transportu kruszywa
 • zbiorników magazynowych cementu
 • wygarniania i transportu klinkieru
 • zbiorników pyłów dymnicowych
 • zbiorników homogenizacji
 • wag surowca
 • stanowisk załadunku gotowego produktu
 • linii pakowania gotowego produktu
 • suszarni żużlu
 • młyna cementu
 • pieca do wypału klinkieru
 • bypassu pieca cementowego

Poznaj nasze obszary działalności