O firmie

Biuro projektowe

Biuro Projektowe ECOSERV to połączenie potencjału doświadczonych projektantów, z ponad 
30-letnim stażem rynkowym oraz młodych, ambitnych inżynierów z międzynarodowym podejściem i zmysłem tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Nasz wieloosobowy zespół prowadzi najbardziej złożone i skomplikowane projekty inżynierskie. Mamy kompetencje zarówno w zakresie realizacji projektów wykonawczych dopasowanych do formuły „zaprojektuj i wybuduj”, jak również potrafimy pracować na dokumentacji powierzonej, 
w oparciu o którą przygotowujemy dokumentację wykonawczą i technologie.

Pracujemy w oparciu o najnowsze narzędzia konstruktorskie i programistyczne, takie jak: CAD, INVENTOR 3D, PDM, CFD oraz najnowocześniejszym sprzęcie.

Zakończeniem realizacji projektu jest przekazanie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, która zawiera kompletną i szczegółową instrukcję obsługi wyprodukowanego urządzenia lub wybudowanej instalacji.

Przykładowa realizacja dla klienta, wiodącej polskiej spółki energetycznej.

Wyzwanie

Zakończeniem realizacji projektu jest przekazanie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, która zawiera kompletną i szczegółową instrukcję obsługi wyprodukowanego urządzenia 
lub wybudowanej instalacji.

Zakres zrealizowanych prac:

Wizja lokalna projektantów na obiekcie celem określenia docelowych miejsc wtrysku, przebiegu rurociągów transportu reagenta, lokalizacji posadowienia silosów etc.

Wykonanie dokumentacji wykonawczej instalacji DSI (reagent: wodorotlenek wapnia, jakości min. Sorbacal ® SP), która zapewnia redukcję chlorowodoru poniżej poziomu 400 mg/m 3 USR;

Dokumentacja uwzględniała budowę silosów o możliwości retencji reagenta na pracę od 2 do 4 dób przy nominalnych obciążeniach kotłów fluidalnych OFz-425.

Dokumentacja zawierała proponowane lokalizacje posadowienia silosów w sąsiedztwie kotłowni, rysunki silosów wraz z konstrukcją wsporczą. Dokumentacja zawierała projekt budowlany uwzględniający badania geologiczne gruntu, przeliczenia fundamentów oraz ewentualne kolizje w gruncie.

Dokumentacja zawierała trasy rurociągów transportowych (od silosów do punktów wtrysku reagenta) wraz z rysunkami detalicznymi poszczególnych ich odcinków, w tym kolan, zaworów etc.

Dokumentacja zawierała lokalizacje miejsc wtrysku, rysunki króćców oraz proponowanych dysz dozujących.

Dokumentacja zawierała wszelkie urządzenia i ich moce (dmuchawy, filtry, system aeracji silosów etc.) wraz podaniem lokalizacji szaf sterowniczych, z których będą one zasilane i sterowane. Dokumentacja zawierała szczegółowy projekt elektryczny, w tym finalny przebieg tras przewodów zasilających.

Dokumentacja zawierała projekt wpięcia urządzeń do systemu nadrzędnego.

Wszelkie kwestie pozwoleń środowiskowych i budowlanych.

Dokumentacja ze szczegółowym AKPiA, algorytm sterowania i założenia koncepcyjne, w tym założenia poszczególnych procedur działania instalacji. Dodatkowo dokumentacja obejmie wykaz aparatury AKPiA oraz sterowniczej bez doboru konkretnych producentów, ale z podanymi zakresami pomiarowymi.

Orientacyjna wycena i czas realizacji budowy instalacji DSI.