O firmie

Usługi

Zakres usług Ecoserv obejmuje:

 • Generalne wykonawstwo
 • Montaż
 • Serwis
 • Przeglądy
 • Części
  zamienne
 • Rozruchy
 • Optymalizacje
 • Szkolenia i konsulting

Ecoserv posiada unikalne kompetencje do realizacji kompleksowych projektów z zakresu ochrony środowiska i energetyki. W tym zakresie wykorzystuje własne zasoby, a w zakresie prac budowlanych korzysta ze sprawdzonych podwykonawców.

Posiadamy własny dział montażu, który składa się z osób posiadających rozległą wiedzę na temat procesów montażowych, zarządzania budową i monitorowania. Nasi pracownicy nieustannie pracują na budowach w kraju i za granicą. W przypadku montażu wykonywanego przez podmioty trzecie lub przez klientów oferujemy usługę nadzoru.

Po zakończeniu etapu montażu instalacji i automatyki nasi technicy serwisowi wykonują rozruch elektryczny, mechaniczny i procesowy. Oznacza to poddanie instalacji szczegółowej inspekcji w celu zmniejszenia ryzyka. Proces testowy obejmuje jak najściślejsze dostosowanie ustawień do indywidualnych warunków pracy, podczas gdy nasze własne pomiary umożliwiają precyzyjne dostrojenie 
i zapewnienie, że uzgodnione parametry pracy instalacji zostaną 
w pełni zrealizowane.
Pracownicy klienta otrzymują obszerne instrukcje dotyczące funkcji instalacji 
i sposobu jej obsługi. Otrzymana dokumentacja pozwala na przeprowadzenie 
przez klienta we własnym zakresie okresowych prac konserwacyjnych, a także gwarantuje wysoką dostępność instalacji i przedłuża jej żywotność.
Nasze portfolio usług obejmuje zarówno montaż i uruchomienie, jak i pakiety serwisowe i szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. 
Jeśli zawrzemy umowę na kontrolę i konserwację, części zamienne zostaną 
szybko wymienione, a ustawienia instalacji zostaną dostosowane do potrzeb, minimalizując w ten sposób przestoje, zwiększając bezpieczeństwo operacyjne 
i wydłużając żywotność instalacji.

Szybka reakcja serwisowa i dostępność części zamiennych to nasza silna strona. Swoim klientom zapewniamy:

 • wysoką jakość części zamiennych;
 • dostępność części zamiennych i szybką wymianę lub dostawę;
 • maksymalną trwałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów
  dostawę w dowolny punkt w kraju i za granicą;
 • atrakcyjne ceny dopasowane do realiów rynkowych;
 • szybka i łatwa identyfikacja części
 • one stop shop – cały asortyment części zamiennych z jednego źródła

Kontrola i przeglądy polegają na sprawdzeniu instalacji i jej elementów pod kątem prawidłowego funkcjonowania, szczelności i uszkodzeń oraz wykryciu oznak zużycia na wczesnym etapie, aby można było podjąć działania zapobiegawcze. Zespół serwisowy Ecoserv sprawdzi filtry, wentylatory, zawory, przenośniki ślimakowe lub klapy oraz sprawdzi urządzenia sterujące i technologię czujników. Inspekcja zostanie udokumentowana i zalecą dalsze działania. Takie działanie pozwoli uniknąć nieprzewidzianych awarii i kosztów napraw.

Konserwacja instalacji oznacza wdrożenie zaplanowanych środków w celu utrzymania jej sprawności i efektywności działania. Obejmuje to wykonywanie wszystkich czynności kontrolnych, a także sprawdzanie stanu i ilości materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych (oraz ich uzupełnianie/wymianę w razie potrzeby), przeprowadzanie dalszych kontroli funkcjonalnych oraz wymianę określonych części zużywających się i zamiennych.

Kompleksowa wiedza z zakresu rozruchów instalacji pozwala nam na obsłużenie procesów uruchomieniowych instalacji praktycznie w każdym momencie ich realizacji począwszy od przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów, poprzez odbiory oraz poszczególne fazy prac rozruchowych, a skończywszy na przekazaniu obiektu do eksploatacji z uwzględnieniem potrzeb Klientów związanych z dalszym eksploatowaniem instalacji.

Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 • Zapewnienie zespołu rozruchowego lub specjalistów z różnych branż na etapie Rozruchu Instalacji, w tym obsługę ruchową.
 • Koordynowanie działań wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w ostatniej fazie prac budowlano-montażowych.
 • Zarządzanie wszystkimi czynnościami odbiorowymi związanych z Rozruchem Instalacji, 
we współpracy z wykonawcami.
 • Tworzenie procedur i dokumentacji rozruchowej.
 • Przygotowanie planu i harmonogramu rozruchu.
 • Przygotowanie niezbędnych materiałów dotyczących prac rozruchowych.
 • Przeprowadzanie i dokumentowanie prób technicznych urządzeń i instalacji, weryfikacja sygnalizacji i blokad technologicznych.
 • Przeprowadzanie i dokumentowanie prób funkcjonalnych wszystkich urządzeń 
i systemów technologicznych.
 • Wykonywanie Ruchu Regulacyjnego.
 • Wykonywanie Ruchu Próbnego instalacji i sporządzanie końcowego sprawozdania z rozruchu.
 • Szkolenie personelu.