Realizacja

Instalacja redukcji HCl CEZ Chorzów

Spółka Ecoserv wykonała na zlecenie CEZ Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie zadanie polegające 
na budowie „Instalacji redukcji HCl w spalinach w CEZ Chorzów S.A.” Prace realizowane były w latach 2021/2022 a kwota kontraktu netto wynosiła ok. 7.000.000 PLN.
Instalacje zabudowane zostały na dwóch Kołach fluidalnych CFB OF 420 opalanych węglem kamiennym lub mieszanką węgla kamiennego z biomasą.
Instalacje suchej sorpcji z wykorzystaniem sorbentów wapniowych SORBACAL SP zapewniają redukcję stężenia chlorowodoru (HCl) w spalinach poniżej zakładanych wartości umownych tj. 100 mg/Nm3 (poziom redukcji 85%).

Zakres Prac:

  • opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej, wykonawczej 
i powykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód administracyjnych tj. decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie.
  • prace budowlane, w tym: prace ziemne oraz wykonanie płyt fundamentowych
  • dostawa i montaż urządzeń technologicznych, w tym: dostawa 
i montaż silosów wraz z konstrukcją wsporczą;
  • dostawa i montaż urządzeń peryferyjnych, w tym: dostawa i montaż instalacji dozowania sorbentu;
  • wykonanie AKPiA, w tym: dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych.
  • przeprowadzenie prac związanych z wpięciem do bloków energetycznych instalacji podawania sorbentu do kanału spalin.
  • udział w rozruchach, szkoleniach i ostatecznym odbiorze układów.

Branża: Energetyka i Ciepłownictwo

Lokalizacja: Chorzów

Projekt: Ecoserv

Data wykonania: 2021/22