INSTALACJE OCZYSZCZANIA SPALIN


Dla spełnienia coraz ostrzejszych norm regulujących emisję pyłów, w zależności od ograniczenia poziomu emisji, oferujemy:

  • Układy dwustopniowe oparte na odpylaczu wstępnym oraz tradycyjnych bateriach cyklonów. Taki układ pozwala na ograniczenie emisji pyłu do 300 mg/Nm3 w przeliczeniu na 6% O2.
  • Układy mieszane wykorzystujące tradycyjne mechaniczne odpylacze, przez które przepływa 100% spalin, oraz moduł filtra workowego, który ma za zadanie doczyścić część spalin (do 50%), w efekcie czego cały układ pozwala na obniżenie emisji pyłu poniżej 100 mg/Nm3 w przeliczeniu na 6% O2.
  • Filtry workowe (tkaninowe) z układem regeneracji sprężonym powietrzem. W zależności od ilości spalin oraz dostępnego miejsca do zabudowy, oferujemy filtry w układzie pionowym i poziomym. Filtr workowy zapewnia ograniczenie emisji pyłu nawet do 10 mg/Nm3 w przeliczeniu na 6% O2.
  • Zapewniamy dostawę i montaż zarówno całych układów odpylania spalin jak i podzespołów (tj. koszy, worków filtracyjnych, przepustnic).