Realizacja

Instalacja odpylania kotła OR-50 EC Kielce

Spółka Ecoserv wykonywała w 2021 r. dla firmy SAWOX Kielce dostawę instalacji oczyszczania spalin dla kotła parowego OR 50 zabudowanego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach.

Kwota kontraktu netto wynosiła  1.000.000 PLN.

Celem inwestycji było zmodernizowanie Instalacji odpylania spalin kotła OR 50 w wyniku którego stężenie pyłów w całym zakresie pracy kotła nie przekraczało 30 mg/Nm3.

Instalację zmodernizowano w oparciu o zabudowę filtra workowego PI 6+2/522/1721×7,0 w układzie pionowym o wydajności 141 000 m3/h.

Zakres Prac:

  • opracowanie dokumentacji modernizacji instalacji odpylania,
  • dostawa filtra workowego PI 6+2/522/1721×7,0 w układzie pionowym o wydajności 141 000 m3/h.
  • dostawa i montaż kanałów spalin do wentylatorów wyciągowych
  • dostawa i montaż układu odbioru pyłów
  • udział w rozruchach, szkoleniach, ostatecznym odbiorze i przekazaniu do eksploatacji układów odpylania.

Branża: Energetyka i Ciepłownictwo

Lokalizacja: Kielce

Projekt: Ecoserv

Data wykonania: 2021