Realizacja

Instalacja odpylania KPEC Karczew

Spółka Ecoserv zrealizowała w 2022 r. inwestycję polegającą na budowie instalacji oczyszczania spalin kotła WR 10 K3 w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Karczewie, ul. Ciepłownicza 1.

Kwota kontraktu netto wynosiła ok. 1.065.000 PLN.

Celem inwestycji było zmodernizowanie Instalacji odpylania spalin kotła  WR10 w wyniku którego stężenie pyłów w całym zakresie pracy kotła nie przekraczało 30 mg/Nm3 oraz

Instalację zmodernizowano w oparciu o zabudowę filtra workowego w układzie poziomym o wydajności 40 000 m3/h.

Zakres Prac:

  • opracowanie dokumentacji modernizacji instalacji odpylania,
  • dostawa filtra workowego FP 3×108/3,0/594 w układzie poziomym.
  • dostawa i montaż sprężarki oraz instalacji sprężonego powietrza
  • dostawa i montaż kanałów spalin do wentylatorów wyciągowych
  • dostawa i montaż wentylatora wyciągowego
  • dostawa i montaż układu odbioru pyłów
  • Instalacje elektryczna i AKPiA
  • izolacja termiczna
  • udział w rozruchach, szkoleniach, ostatecznym odbiorze i przekazaniu do eksploatacji układów odpylania.

Branża: Energetyka i Ciepłownictwo

Lokalizacja: Karczew

Projekt: Ecoserv

Data wykonania: 2022