Realizacja

Instalacja odpylania PEC Suwałki

Spółka Ecoserv zrealizowała dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach przy ul. Przemysłowej 6A zadanie inwestycyjne polegające na „Budowie nowej instalacji odpylania spalin dla kotłów WR-25 nr 2 i nr 3 w Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach”.

Prace związane z Inwestycją realizowane były na podstawie umowy zwartej w grudniu 2021 a zakończyły się oddaniem instalacji do eksploatacji w październiku 2022 r.

Kwota kontraktu netto wynosiła  4.400.000 PLN.

Celem inwestycji było zabudowanie nowych Instalacji odpylania spalin niezależnie do każdego kotła WR 25 nr 2 i WR 25 nr 3 tak aby w wyniku spalania węgla kamiennego w całym zakresie pracy kotłów stężenie pyłu nie przekraczało 20 mg/Nm3.

Instalację oparte są na zabudowie czterech filtrów workowych poziomych FP-3×140/3,0/697.

Zakres Prac:

 • opracowanie dokumentacji budowlanej, elektrycznej i AKPiA oraz technologicznej instalacji odpylania,
 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych w tym pozwolenia na budowę
 • wykonanie niezbędnych fundamentów
 • dostawa i montaż czterech filtrów workowych FP-3×140/3,0/697 w układzie poziomym
 • dostawa i montaż instalacji sprężonego powietrza
 • dostawa i montaż kanałów spalin do wentylatorów wyciągowych oraz kolektora zbiorczego do komina umożliwiającego zamontowanie systemu monitorowania spalin.
 • dostawa i montaż układu odbioru pyłów
 • remont wentylatorów wyciągowych
 • wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA
 • izolacja termiczna instalacji
 • udział w rozruchach, szkoleniach, ostatecznym odbiorze i przekazaniu do eksploatacji układów odpylania.

Branża: Energetyka i Ciepłownictwo

Lokalizacja: Suwałki

Projekt: Ecoserv

Data wykonania: 2022