Realizacja

Instalacja odpylania, ruszty DALKIA Mysłowice-Szopienice

Spółka Ecoserv działając we współpracy z firmą EcoTechnologia wykonała w 2021 – 2023 r. w ramach „Modernizacji kotłów WR-25 nr 1 i nr 2 w ZP3 Mysłowice oraz kotła WR-25 nr 6 w ZP13 Szopienice, w celu dostosowania i spełnienia wymagań dyrektywy MCP”

Prace związane z Inwestycją realizowane były na podstawie umowy zwartej w sierpniu 2021 r. a zakończyły się oddaniem inwestycji do eksploatacji w maju 2023 r.

Kwota kontraktu netto wynosiła  ok. 4.500.000 PLN.

Zakres Prac:

Kocioł K1 (WR-12 – 12,5MWt) i K2 (WR-12 – 12,5MWt) – ZP3 Mysłowice

 1. Modernizacja istniejących instalacji odpylania polegających na jej dostosowaniu do zmniejszonej mocy kotła K1 i K2 w tym:
  – wykonanie projektu modernizacji,
  – wymiana wentylatora wyciągowego spalin,
  – wymiana worków, rur przedmuchowych i dysz, zaślepienie części otworów po zdemontowanych koszach (kocioł K1),
  – dopasowanie kanałów spalin na wlocie i wylocie wentylatora (K1),
  – kompletny filtr workowy (kocioł K2),
  – przenośnik ślimakowy (kocioł K2),
  – przepustnice (kocioł K2),
  – wentylator wyciągowy (K2),
  – konstrukcje wsporcze, kanały, podesty obsługowe.
 1. Wykonanie projektu technicznego rusztów i odżużlacza.
 2. Prefabrykacje, dostawy i montaż dostarczonych urządzeń i elementów dla modernizowanych instalacji odpylania, rusztów i odżużlaczy.
 3. Ruch regulacyjny i ruch próbny.

Kocioł K6 (WR-25 – 29MWt) – ZP13 Szopienice

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej odpylania (w tym projektów wykonawczych).
 2. Prefabrykację i dostawy, w tym:
  – multicyklon,
  – kompletny filtr workowy,
  – przenośnik ślimakowy,
  – przepustnice,
  – wentylator wyciągowy,
  – konstrukcje wsporcze, kanały, podesty obsługowe.
 3. Kompletny montaż instalacji odpylania.
 4. Wykonanie projektu technicznego rusztu oraz instalacji odprowadzenia odpadów paleniskowych.
 5. Prefabrykacje, dostawy i montaż rusztu i instalacji odprowadzenia odpadów paleniskowych.
 6. Ruch regulacyjny i ruch próbny

Branża: Energetyka i Ciepłownictwo

Lokalizacja: Mysłowice

Projekt: Ecoserv

Data wykonania: 2023