Realizacja

Instalacja odpylania SEC Szczecin

Spółka Ecoserv działając w konsorcjum z firmą EcoTechnologia z siedzibą w Jędrzejowie wykonała w 2020 r.  przebudowę instalacji oczyszczania spalin dla dwóch kotłów: WR 25/14m nr K1 i K2 oraz WR 25/40m nr K3 w Ciepłowni Rejonowej „Dąbska” w Szczecinie.

Kwota kontraktu netto wynosiła ok. 5.200.000 PLN w tym zakres Ecoserv ok. 3.000.000 PLN.

Celem inwestycji było zmodernizowanie Instalacji odpylania spalin zmodernizowanych kotłów  WR25 w wyniku którego stężenie pyłów w całym zakresie pracy kotła nie przekraczało 50 mg/Nm3 oraz umożliwienie zabudowy w przyszłości instalacji redukcji siarki metodą suchą.

Instalację zmodernizowano w oparciu o zabudowę filtrów workowych w układzie poziomym o wydajności odpowiednio dla kotłów K1 i K2 po 43 000 m3/h oraz dla kotła K3 108 000 m3/h.

Zakres Prac:

  • opracowanie dokumentacji modernizacji instalacji odpylania,
  • uzyskanie zgód administracyjnych w tym pozwolenia na budowę
  • naprawa istniejących fundamentów
  • dostawa filtrów workowych FP 4×134/3,0/871 dla kotłów K1 i K2 oraz dla kotła K3 dwóch filtrów FP 5×132/3,0/1086 w układzie poziomym.
  • dostawa i montaż kanałów spalin do wentylatorów wyciągowych
  • dostawa i montaż wentylatorów wyciągowych
  • dostawa i montaż układu odbioru pyłów
  • udział w rozruchach, szkoleniach, ostatecznym odbiorze i przekazaniu do eksploatacji układów odpylania.

Branża: Energetyka i Ciepłownictwo

Lokalizacja: Szczecin

Projekt: Ecoserv

Data wykonania: 2020