Realizacja

Instalacja odpylania ŚWIT Ełk

Spółka Ecoserv zrealizowała zadanie inwestycyjne dla Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT” w Ełku polegające na „Modernizacji układu odpylania kotła WR10 nr 2” w ciepłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT”.

Prace związane z Inwestycją realizowane były na podstawie umowy zwartej w lipcu 2022 r. a zakończyły się oddaniem instalacji do eksploatacji w grudniu 2022 r.
Kwota kontraktu netto wynosiła ok. 1.400.000 PLN.

Celem inwestycji było wykonanie kompletnej instalacji odpylającej w układzie pełnych filtrów workowych pionowych z regeneracją pulsacyjną on-line, trwale zapewniającej osiągnięcie poziomu pyłu poniżej 30 mg/m3u w każdych warunkach normalnej pracy kotła.

Zakres Prac:

 1. Wykonanie i dostawa kompletnej dokumentacji, niezbędnej do prawidłowej realizacji zadania w tym obejmującej w szczególności:
  • projekty wykonawcze wszystkich branż,
  • dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi zainstalowanych maszyn i urządzeń,
  • instrukcję obsługi, remontów i konserwacji kompletnej instalacji,
  • dokumentację powykonawczą,
  • dokumentację odbiorową, rozruchową, w tym odbiorcze pomiary parametrów gwarantowanych.
 2. Wykonanie prac budowlanych, przygotowawczo-rozbiórkowych:
  • demontaż istniejącej instalacji odpylania II-stopnia wraz z wentylatorem spalin, klapą spalin i kanałami w granicach dostaw,
  • adaptacja istniejących fundamentów i konstrukcji lub modernizacja w celu posadowienia nowej instalacji.
 3. Dostawę i montaż:
  • kompletnej instalacji oczyszczania spalin,
  • wentylatora spalin,
  • układu zabezpieczenia postojowego worków filtracyjnych i cyklonów by-pass,
  • sprężarki śrubowej.
 4. Uzyskanie wszystkich uzgodnień, badań, opinii i sprawdzeń oraz pokrycie kosztów uzyskania decyzji i uzgodnień.
 5. Uruchomienie, testy i rozruch wszystkich urządzeń nowej instalacji, przeprowadzenie prób końcowych i pomiarów.

Branża: Energetyka i Ciepłownictwo

Lokalizacja: Ełk

Projekt: Ecoserv

Data wykonania: 2022