Realizacja

Instalacja odpylania ZEC Wołomin

Spółka Ecoserv zrealizowała w 2021 r. inwestycję polegającą na budowie instalacji oczyszczania spalin kotła WR-25/20MW w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o zlokalizowanego w ciepłowni przy ul. Szosa Jadowska 49.

Kwota kontraktu netto wynosiła ok. 900.000 PLN.

Celem inwestycji było zmodernizowanie Instalacji odpylania spalin kotła  WR25/20 w wyniku którego stężenie pyłów w całym zakresie pracy kotła nie przekraczało 100 mg/Nm3.

Instalację zmodernizowano w oparciu o zabudowę układu mieszanego składającego się z dwóch baterii cyklonów CE 4×900 wspomaganych przez filtra workowego w układzie pionowym. Wydajności całego projektowanego układu to 68 500 m3/h.

Zakres Prac:

  • opracowanie dokumentacji modernizacji instalacji odpylania,
  • dostawa dwóch baterii cyklonów CE 4×900 oraz filtra workowego PI-2/144×5,0/339 w układzie poziomym.
  • dostawa i montaż sprężarki oraz instalacji sprężonego powietrza
  • dostawa i montaż kanałów spalin do wentylatorów wyciągowych
  • dostawa i montaż układu odbioru pyłów
  • Instalacje elektryczna i AKPiA
  • izolacja termiczna
  • udział w rozruchach, szkoleniach, ostatecznym odbiorze i przekazaniu do eksploatacji układów odpylania.

Branża: Energetyka i Ciepłownictwo

Lokalizacja: Wołomin

Projekt: Ecoserv

Data wykonania: 2021