Produkt

Instalacje odpylania

Zakłady przemysłowe w różnych branżach zmagają się z problemem zapylenia powstającego podczas prowadzonych procesów produkcyjnych. Zapylenie to powstaje zarówno w czasie spalania paliw w ciepłowniach, elektrociepłowniach oraz podczas obróbki materiałów, jak i podczas przesypywania produktów sypkich w procesie transportu. W dzisiejszych czasach bardzo ważnym aspektem jest ochrona środowiska naturalnego, do której przyczyniają się urządzenia filtrujące i odpylające. Zatrzymują one szkodliwe składniki powstające w wyniku procesów wytwórczych i nie pozwalają przedostać się im do atmosfery.

Równie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortowych warunków pracy osobom zatrudnionym. Ecoserv posiada wiele rozwiązań technologicznych i urządzeń filtrujących tj. filtry workowe pionowe i poziome, odpylacze cyklonowe i multicyklonowe, które są dobierane i konfigurowane indywidualnie do danego procesu.

Filtry workowe przeznaczone są do odpylania powietrza, spalin i innych gazów z pyłów suchych i nieklejących. Wykorzystywane są w przemyśle cementowym, wapienniczym, odlewniczym, hutniczym, szklarskim, ciepłownictwie do odpylania spalin kotłów energetycznych.

FILTRY TKANINOWE (Z WORKAMI PIONOWYMI)

Budowa filtra workowego
Podstawowe elementy filtra:

 • Konstrukcja wsporcza
 • Zsyp
 • Komora filtracyjna z kanałem osadczym
 • Komora czystego powietrza
 • Konstrukcja dachowa (opcjonalnie)
 • Układ regeneracji sprężonym powietrzem
 • Kosze i worki
 • Podesty obsługowe, barierki i drabiny, schody
 • Układ odbioru pyłów z filtra (przenośnik ślimakowy z dozownikiem celkowym)
 • Układ sterowania regeneracją wkładów filtracyjnych

Filtry workowe z workami pionowymi, mają rozmieszczone wertykalnie worki filtracyjne w komorze filtracyjnej. Gaz trafia do komory filtracyjnej, gdzie drobne frakcje pyłów wychwytywane są i pozostają na powierzchni tkaniny filtracyjnej. Cząsteczki pyłu trafiają na dno leja zsypowego, z kolei oczyszczony gaz trafia do komory wylotowej, skąd jest odprowadzany na zewnątrz. Regeneracja filtra pulsacyjna sprężonym powietrzem odbywa się cyklicznie (zadany jest czas pomiędzy impulsami sprężonego powietrza) lub automatycznie (po przekroczeniu przez różnicę ciśnień wartości zadanej w sterowniku filtra). Odpylone spaliny z filtra są odciągane przez wentylator ciągu do emitora.

Wymiana worków filtracyjnych odbywa się od strony komory czystego powietrza.

Podstawowe parametry techniczne:

 • stężenie pyłów na wlocie filtra do 500g/m 3
 • stężenie pyłów na wylocie z filtra do 5 mg/m 3
 • max temp. pracy maksymalnie do 250°C
 • prędkość filtracji max 108m3/m2/h
 • dopuszczalne podciśnienie standardowo do 7 000Pa
 • dopuszczalne podciśnienie zależnie od konstrukcji maksymalnie 20 000Pa
 • zalecany poziom oporów przepływu 800Pa do 1200

FILTRY TKANINOWE (Z WORKAMI POZIOMYMI)

Filtry workowe z workami poziomymi, zabudowane są horyzontalnie w komorze filtracyjnej. Konstrukcja filtra workowego zapewnia dobrą regenerację i czyszczenie worków z pyłów, maksymalnie eliminuje zaleganie pyłów na workach filtracyjnych, a co za tym idzie ich zaklejanie, co może mieć znaczny wpływ na długość okresu eksploatacji. Regeneracja filtra workowego sprężonym powietrzem odbywa się cyklicznie lub automatycznie. Odpylone spaliny z filtra są odciągane przez wentylator ciągu do emitora. Filtry workowe z workami poziomymi przeznaczone są zarówno, do odpylania spalin kotłów energetycznych, jak i innych zanieczyszczonych gazów. W przypadku odpylania spalin zapewniają osiągnięcie wymaganej emisji pyłu poniżej 30 mg/Nm3 dla 6% O2. Charakteryzują się dużym upakowaniem powierzchni filtracyjnej w stosunkowo małej przestrzeni, dzięki czemu mogą mieć kompaktowe gabaryty.

Worki filtracyjne w filtrach poziomych mają zaimplementowane wygodne mocowanie na „snap-ring”, co zapewnia szczelność i łatwość montażu. Regeneracja worków odbywa się za pomocą sprężonego powietrza.

Do regeneracji stosuje się zawory sprężonego powietrza zintegrowane ze zbiornikiem, co w znacznym stopniu poprawia warunki przepływowe zaworów, a tym samym lepszą regenerację. Stężenie pyłów na wlocie do filtra: max 25g/Nm 3.

Budowa filtra:

 • Wlot
 • Wylot
 • Komora filtracyjna
 • Komora czysta
 • Worek filtracyjny
 • Zbiornik sprężonego powietrza
 • Zsyp
 • Podest obsługowy
 • Drabina

Baterie cyklonów wykorzystywane są do oczyszczania gazów z cząstek stałych (pyłu). Wykonywane są standardowo, z blachy stalowej o grubości 3,4.5 mm. Część głowicy wlotowej może posiadać wkładkę ze stali trudnościeralnej HARDOX w celu wydłużenia ich żywotności. Baterie cyklonów mogą być stosowane również jako odpylacze wstępne np. dla filtrów workowych.

Podstawowe parametry techniczne zalecane do odpylania kotłów rusztowych, (w przypadku innych zastosowań, parametry są określane indywidualnie w zależności od rodzaju pyłów i ich stężenia na wlocie):

 • Stężenie pyłów w gazach wlotowych 6 g/m 3
 • Stężenie pyłów w gazach wylotowych 200÷300 mg/m 3
 • Max temp. Pracy 300°C

Spaliny przepływające przez cyklony na skutek działania siły odśrodkowej (dzięki cylindrycznej komorze) powodują, że pył zostaje odrzucony na ścianę cylindrycznego płaszcza, gdzie wyhamowuje pod wpływem siły tarcia, a następnie grawitacyjnie opada i odprowadzony zostaje przez zsyp szczelnie zamknięty dla gazów śluzą.

ODPYLACZE MULTICYKLONOWE POZIOME – PRZELOTOWE

Cyklony (multicyklony) przelotowe przeważnie stosowane w energetyce do kotłów rusztowych, jako wstępny stopień odpylania. Mają za zadanie wychwycić najbardziej erozyjne frakcje, co z kolei przyczynia się do przedłużenia żywotności odpylaczy cyklonowych lub filtrów.

Multicyklon przelotowy zbudowany jest z szeregowo ułożonych w rzędach żeliwnych cyklonów (tzw. zawirowywaczy), które zawirowują spaliny, dzięki czemu pyły pod wpływem siły odśrodkowej zostają odrzucony na ścianę płaszcza gdzie wyhamowują pod wpływem siły tarcia wpadając do komory rozprężnej multicyklonu przelotowego, a następnie grawitacyjnie opada do zsypu zamkniętego śluzą odprowadzającą pył.

Podstawowe parametry techniczne:

 • Stosowana średnica jednego cyklonu przelotowego ø315

Zalecane przepływy:

 • dla średnicy cyklonu przelotowego ø315: 1 m 3 /s

Wydajność jednego multicyklonu przelotowego uzależniona jest od ilości zabudowanych cyklonów przelotowych (zawirowywaczy) i od zastosowanej średnicy.

Elektrofiltry są zaawansowanym rozwiązaniem do usuwania pyłów. Wykorzystują pole elektrostatyczne do przyciągania i zbierania cząsteczek pyłu z przepływającej strugi gazu, co pozwala na skuteczną filtrację powietrza. Jest to powszechna metoda odpylania znajdująca zastosowanie w energetyce zawodowej, ciepłownictwie oraz wielu innych procesach technologicznych. Oferuje ona nowoczesne, energooszczędne i konkurencyjne cenowo rozwiązania techniczne gwarantujące trwałe dotrzymywanie gwarantowanych parametrów stężenia zapylenia, redukcję zużycia energii na potrzeby własne, wysoką sprawność a także bezobsługową eksploatację oraz wieloletnią żywotność.

W elektrofiltrach zapylony gaz ulega jonizacji w silnym polu elektrostatycznym, przez co ziarna pyłu są przyciągane przez elektrodę zbiorczą, następnie opadają do zbiornika pyłu. Urządzenia te charakteryzują się wysoką skutecznością działania oraz niskimi oporami przepływu, nawet dla bardzo dużych ilości gazów.

Katalog ECOSERV

Zajmujemy się innowacyjnymi technologiami dla ochrony środowiska takimi jak neutralizacja substancji szkodliwych oraz odpylanie i filtracja dedykowanymi do różnych gałęzi przemysłu oraz energetyki zarówno w Polsce jak i w Europie. Nasza firma opiera się na nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązaniach zapewniających redukcję emisji zanieczyszczeń zgodnie z normami Unii Europejskiej. Posiadamy również szeroki asortyment urządzeń oraz instalacji dla branży ciepłowniczej.

Poznaj nasze obszary działalności