PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE I TAŚMOWE


Specjalizujemy się w dostawie i montażu przenośników zgrzebłowych, odżużlaczy, przenośników taśmowych oraz systemów transportu paliw i odprowadzania żużlu.

Oferujemy:

  • Przenośniki zgrzebłowe:
    • z pojedynczą wanną do transportu żużla spod kotła
    • z podwójną wanną do wygarniania żużla oraz pyłów z instalacji odpylania spalin
    • do transportu biomasy
  • Przenośniki taśmowe przeznaczone do transportu żużla, biomasy oraz innych materiałów sypkich

Zapewniamy również:

  • Części zamienne (tj. taśmy zgrzebłowe, gumowe, koła)
  • Podzespoły (wały)