RUSZTY MECHANICZNE DO KOTŁÓW WODNYCH
I PAROWYCH


Zajmujemy się projektowaniem, dostawą i montażem rusztów mechanicznych do spalania węgla kamiennego oraz współspalania węgla i biomasy. Oferowane przez nas ruszty przeznaczone są do kotłów o mocy od 1 MW do 50 MW.

Rodzaje oferowanych rusztów:

  • Ruszty z pokładem lekkim zalecane do kotłów o mocy do 5 MW
  • Ruszty średnie z pokładem ciężkim do kotłów o mocy do 10 MW
  • Ruszty wysokie pojedyncze z pokładem ciężkim do kotłów o mocy do 18 MW
  • Ruszty wysokie podwójne z pokładem ciężkim do kotłów o mocy do 50 MW

Zapewniamy również:

  • Części zamienne (eksploatacyjne) pokładów rusztowych
  • Podzespoły rusztu (tj. wały, napędy, kosze węglowe)
  • Urządzenia towarzyszące (tj. instalacje powietrza podmuchowego, wózki rewersyjne)