Realizacja

Przenośniki DALKIA Wesoła Mysłowice

Spółka Ecoserv zrealizowała zadanie inwestycyjne dla Dalkia Polska Energia S.A. w Mysłowicach polegające na „Zaprojektowaniu  i  wykonaniu modernizacji układu odżużlania w kotłowni Zakładu Produkcyjnego nr 9 „Wesoła” w Mysłowicach.

Prace związane z Inwestycją realizowane były na podstawie umowy zwartej w styczniu 2022 r. a zakończyły się oddaniem inwestycji do eksploatacji w maju 2023 r.

Kwota kontraktu netto wynosiła  ok. 350.000 PLN.

Celem inwestycji było wykonanie projektu technicznego i wykonawczego dla prac modernizacyjnych, wykonanie prac budowlanych nowego placu składowego, zabudowa nowego przenośnika taśmowego skośnego, wykonanie prac elektrycznych i AKPiA związanych ze sterowaniem nowych i zmodernizowanych urządzeń oraz integracja z istniejącymi systemami zasilania.

Zakres Prac:

 1. Wykonanie i dostawa kompletnej dokumentacji, niezbędnej do prawidłowej realizacji zadania w tym obejmującej w szczególności:
  a) projekty wykonawcze wszystkich branż,
  b) dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi zainstalowanych maszyn i urządzeń,
  d) dokumentację powykonawczą,
  e) dokumentację odbiorową.
 2. Wykonanie prac budowlanych, przygotowawczo-rozbiórkowych:
  a) wykonanie placu składowego o powierzchni ok. 50 m2 na odpady paleniskowe,
  b) dostosowanie budynku wraz z wymianą poszycia elewacji w miejscu wyjścia przenośnika na zewnątrz budynku.
 3. Dostawę i montaż:
  a) nowego przenośnika wraz z zabudową nowego układu napędowego, układu regulacji i napinania taśmy,
  b) podestów obsługowych,
  c) układu przesypów .
 4. Uruchomienie, testy i rozruch wszystkich urządzeń podlegających modernizacji.

Branża: Energetyka i Ciepłownictwo

Lokalizacja: Mysłowice

Projekt: Ecoserv

Data wykonania: 2023