Technologie

Automatyka przemysłowa

W zakres naszej oferty wchodzą prace inżynierskie (projektowanie), kompletacja dostaw, wykonywanie instalacji elektrycznych i AKPiA oraz urządzeń nN (rozdzielnice, szafy sterownicze), prace programistyczne oraz udział w uruchomieniu i testach.

Specjalizujemy się w branżach energetyki i ochrony środowiska, zwłaszcza w spalarniach odpadów, ciepłowniach oraz instalacjach oczyszczania spalin.

Świadczymy usługi inżynierskie polegające między innymi na:

 • Wykonywaniu koncepcji, Programów Funkcjonalno-Użytkowych, Projektów Arcitektoniczno-Budowlanych/Zagospodarowania Terenu w branży elektrycznej i AKPiA
 • Wykonywaniu projektów technicznych wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych nN/SN
 • Wykonywaniu projektów technicznych wykonawczych branży AKPiA
 • Wykonywaniu projektów technicznych rozdzielnic SN i nN, szaf sterowniczych, skrzynek lokalnych itp.
 • Doborze urządzeń elektrycznych, kompletacji dostaw
 • Wykonywaniu rozdzielnic elektrycznych i szaf sterowniczych
 • Doborze urządzeń pomiarowych i sterowniczych oraz kompletacji dostaw w zakresie AKPiA
 • Wykonywaniu instalacji elektrycznych
 • Wykonywaniu instalacji AKPiA w tym montaż urządzeń pomiarowych
 • Wykonywaniu testów pomontażowych, badań odbiorczych, pomiarów ochronnych w zakresie instalacji elektrycznych
 • Wykonywaniu testów i badań pomontażowych, kalibracji i uruchamianiu urządzeń AKPiA
 • Pracach programistyczne w zakresie systemów i rozwiązań PLC/DCS/HMI/SCADA

Oferta w zakresie prac projektowych branży elektrycznej zawiera studialne prace projektowe polegające na:

 • Wykonywaniu analiz, inwentaryzacji i sporządzaniu koncepcji w zakresie doboru optymalnej topologii zasilania zakładów przemysłowych
 • Wykonywanie Projektów Budowlanych w branży elektrycznej
 • Sporządzaniu Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PFU)
 • Doborze właściwej architektury sterowania technologią w powiązaniu z charakterem instalacji
 • Sporządzaniu planów zagospodarowania terenu (PZT)
 • Wykonywaniu wycen i wariantowych analiz ekonomicznych
 • Sporządzanie bilansów mocy
 • Wykonywanie schematów jednokreskowych układów zasilania
 • Obliczenia doborowe kabli i przewodów
 • Obliczenia doborowe transformatorów energetycznych
 • Projektowanie stacji transformatorowych
 • Projektowanie tras kablowych
 • Projektowanie oświetlenia
 • Projektowanie instalacji odgromowych, uziemiających, połączeń wyrównawczych
 • Projektowanie rozdzielnic nN i SN
 • Projektowanie instalacji zasilania napięciami gwarantowanymi AC i DC

Oferta w zakresie projektowania AKPiA:

 • Wykonywanie schematów obwodowych
 • Wykonywanie rysunków montażowych (hook-up)
 • Projektowanie architektury systemów sterowania
 • Projektowanie komunikacji przemysłowej
 • Projektowanie szaf I/O, szaf systemowych, krosowych, junction boxów itp.
 • Projektowane systemów IT w automatyce przemysłowej
 • Dobór urządzeń pomiarowych

Oferta zakresie wykonawstwa:

 • Wykonywaniu instalacji kablowych 
w obiektach przemysłowych
 • Wykonywaniu instalacji odgromowych, uziemiających, połączeń wyrównawczych
 • Wykonywanie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego 
i ewakuacyjnego
 • Dostawach i montażu urządzeń pomiarowych
 • Wykonywaniu tras impulsowych

Oferta w zakresie programowania 
i uruchamiania systemów automatyki:

 • Programowaniu paneli operatorskich HMI
 • Programowanie sterowników PLC
 • Programowaniu systemów DCS
 • Tworzenie systemów wizualizacji, archiwizacji 
i raportowania SCADA
 • Tworzenie systemów IT dla automatyki przemysłowej, w tym rozwiązania oparte 
o wirtualizację

W swoich pracach wykorzystujemy 
min. następujące rozwiązania:

 • Siemens Simatic Step5/7
 • Siemens Simatic TiaPortal
 • Siemens WinCC
 • Siemens PCS 7
 • ABB 800xA
 • Asix Evo
 • ABB Freelance
 • CopaData Zenon
 • GE Proficy Machine Edition
 • GE Proficy Cimplicity
 • Mistubishi GXWorks
 • Proface GP Pro-Ex
 • Wonderware Archestra System Platform