Technologie

Odzysk ciepła

Ecoserv prowadzi działalność rozwojową w kierunku zrównoważonego rozwoju procesu produkcji. Należymy do firm, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju technologii odzyskiwania energii 
i redukcji emisji do środowiska. Dzięki dużemu doświadczeniu naszych techników opracowaliśmy szereg rozwiązań, które są w stanie odpowiedzieć na różnorodne potrzeby produkcyjne 
i inżynieryjne. Nasza firma prezentuje się jako jedna z najbardziej zaawansowanych firm 
w branży dzięki znaczącym inwestycjom w działalność badawczo-rozwojową.

Nasze rozwiązania dedykowane dla sektora produkcyjnego polegają na zaprojektowaniu i wdrożeniu odzysku ciepła i ponownym wykorzystaniu energii odpadowej emitowanej przez urządzenia wytwarzające energię, takie jak: sprężarki, zgrzewarki, turbiny, silniki, pompy, piece, kominy, sterylizatory i inne nasze rozwiązania pozwalają na zmniejszenie poboru energii 
z zewnętrznych źródeł i redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Podstawowymi sposobami odzyskiwania ciepła jest rekuperacja, recyrkulacja oraz regeneracja. Odzyskana energia może być wykorzystana do zasilania instalacji CO, CWU, systemów wentylacyjnych i procesów technologicznych. Rozwiązania, badane i opracowywane pod kątem specyficznych potrzeb optymalizacji energetycznej poszczególnych zakładów, są wynikiem synergicznej współpracy z technikami firm klientów. Wśród najbardziej złożonych rozwiązań opracowanych w ostatnich latach znajdują się instalacje z zakresu kogeneracji, w których firma z sukcesem zrealizowała szereg nowych instalacji, przejmując niekiedy funkcję integratora systemów.

Przykład – branża ceramiczna, produkcja płytek

Najważniejsze zmiany w nowych konstrukcjach dotyczą głównie integracji odzyskiwania powietrza chłodzącego lub oparów z pieców ceramicznych z odzyskiwaniem ze spalin turbiny/silnika.

Dzięki dokładnej analizie zużycia energii wynikającego z procesów produkcyjnych, jesteśmy 
w stanie zaoferować swoim klientom szereg niestandardowych rozwiązań w zakresie odzyskiwania energii i redukcji zanieczyszczeń. W procesie produkcji ceramicznych płytek podłogowych i ściennych maszynami wymagającymi największej absorpcji energii do ich wykorzystania są, w kolejności, atomizery i suszarnie (i piece).

Ecoserv opracował połączony system, skoncentrowany na odzyskiwaniu energii z pieców ceramicznych: główne źródło odzysku jest związane z powietrzem chłodzącym stosowanym 
w części pieców, które zwykle jest rozpraszane przez kominy. Ponadto kominy dymowe zawierają również znaczące ilości energii rozproszonej, którą można odzyskać. Odzyskiwanie energii z powietrza chłodzącego oraz wykorzystanie potencjału energetycznego oparów, które zwykle odbywa się za pomocą wymiennika ciepła, są łączone w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności.

Niniejszy przykład odnosi się do połączonego systemu, w którym gorące powietrze z kominów chłodzących pieców jest recyrkulowane w kierunku komór spalania rozpylaczy. W tym przypadku falownik steruje prędkością wentylatora. Opisany system może osiągnąć oszczędności rzędu 20-25% rocznego zużycia energii.

Ciepło zawarte w oparach, które normalnie są rozpraszane przez kominy, wymaga odpowiedniej obróbki ze względu na zawartość czynników korozyjnych, które są pozostałościami spalania w piecu ceramicznym. Do tego zabiegu zwykle stosuje 
się wymiennik ciepła dym/powietrze, którego celem jest wygenerowanie przepływu czystego, gorącego powietrza, nadającego się do ponownego użycia. Ten przepływ gorącego powietrza jest recyrkulowany w rurach wyposażonych w odpowiednią izolację termiczną, tak aby powstrzymać rozpraszanie ciepła, osiągając straty 1° C na każde 10-15 metrów kanału. Dzięki odpowiedniemu wdrożeniu tego systemu możliwe jest osiągnięcie oszczędności rzędu 25-30% całkowitego zużycia energii.

BENEFITY

Dzięki odpowiedniemu wdrożeniu naszego rozwiązania możemy osiągnąć znaczne zmniejszenie poboru energii z zewnętrznych źródeł oraz redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery.