O firmie

Certyfikaty i uprawnienia

Dokumenty

Certyfikaty i uprawnienia

Firma ECOSERV dbając o najwyższe standardy procesów produkcyjnych oraz przykładając ogromną wagę do dalszego rozwoju funkcjonuje zgodnie z systemami jakości.

Certyfikat ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI dla konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli.

Elementy nośne oraz ich zestawy wykonane ze stali 
do klasy EXC 3 według normy zharmonizowanej EN 1090-1:2009+A1:2011

Wersja językowa

Certyfikat SPAWALNICZE ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI

Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych, metodą MAG dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg normy EN 1090-2:2018

Wersja językowa

Certyfikat OCENA PROCESU SPAWALNICZEGO

Pełne wymagania jakościowe obowiązujące w procesach spawalniczych dotyczące spawania materiałów metalowych zgodnie z normą EN ISO 3834-2

Wersja językowa

Przedsiębiorstwo ECOSERV posiada wykwalifikowany personel NDT o kompetencjach zgodnych z wymogami poszczególnych norm:

  • badania wizualne (VT2)
  • badania penetracyjne (PT2)
  • badania magnetyczno-proszkowe (MT2)
  • badania ultradźwiękowe (UT2)

Ponadto prowadzimy współpracę z Akredytowanymi Laboratoriami badawczymi w zakresie badań nieniszczących NDT oraz badań niszczących DT.

Firma ECOSERV posiada kwalifikowane technologie spawania WPQR według normy PN-EN ISO 15614-1 
w metodach 135 i 141 dla stali:

  • węglowych w gatunku od S235JR do S355J2,
  • nierdzewnych w gatunku 304, 316,
  • trudnościeralnych,
  • kotłowych w gatunku 16Mo3, 10CrMo9-10.

Pracownicy wykonujący połączenia spawane posiadają stosowne uprawnienia wg wymagań normy 
PN-EN ISO 9606-1.

Personel nadzoru spawalniczego certyfikowany wg PN-EN ISO 14731 posiada uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika oraz Certyfikat Kompetencji Spawalniczych.