Legalność

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Ecoserv Sp. z o.o., są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Ecoserv Sp. z o.o., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Ecoserv. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Ecoserv Sp. z o.o. Ecoserv Sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Ecoserv zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Ecoserv Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Ecoserv Sp. z o.o. Ecoserv Sp. z o.o. z siedzibą 
w Nieświniu, ul. Kielecka 3i, 26-200 Końskie.Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez e-mail: biuro@ecoserv.com.pl