Technologie

Systemy transportu materiałów

Dostarczamy technologiczne rozwiązania do transportu materiałów dla wielu sektorów przemysłu oraz energetyki. Specjalizujemy się w produkcji systemów przenośników dostarczając najlepsze rozwiązania konstrukcyjne składające się z przenośników zgrzebłowych, przenośników taśmowych, ślimakowych oraz systemów transportu paliw (w tym biomasy) oraz odprowadzania żużlu.

Przenośniki do biomasy – biomasa jest ważnym paliwem odnawialnym w energetyce zawodowej 
i przemysłowej. Transport biomasy do kotła jest związany z zastosowaną techniką spalania. Przy projektowaniu urządzeń zasilających kocioł w paliwo, bierze się pod uwagę odległość na jaką ma być transportowana biomasa o określonych właściwościach przy danej wydajności. Podczas transportowania sypkiej biomasy (trociny, pelety, zrębki) na małe odległości używa się przenośników ślimakowych. Jeśli odległość kotła od zasobnika jest większa, stosuje się przenośniki taśmowe. Ich konstrukcja składa się z długiej taśmy założonej 
na kołach pasowych, którą można dodatkowo obciążać. Dedykuje się je dla drobnej biomasy.

Przenośniki taśmowe, są to środki transportu, których zadaniem jest przemieszczanie urobku spoczywającego na taśmie, ciągnionej po drodze z zestawów krążnikowych przez bębnowy napęd cierny. Transportowany materiał przenoszony jest przez taśmę, którą podpierają krążniki nośne, a wzdłuż trasy prowadzą krążniki centrujące.

Przenośniki ślimakowe przenoszą ładunek za pomocą ślimaka, który obraca się w nieruchomym korycie. Transportowany materiał obraca się razem ze ślimakiem i zgodnie ze zwojami linii śrubowej przesuwa się wzdłuż jego osi. Przenośniki ślimakowe służą do transportu pyłów, miału węglowego, żużla a także wszelkiego rodzaju materiałów sypkich (i nie tylko) na niewielkie odległości.

Przenośniki zgrzebłowe to urządzenia, które posiadają kilka kluczowych funkcji pozwalających na odzyskiwanie 
i transportowanie żużla, co jest możliwe m.in. za sprawą jego wygaszenia i odsączenia wody. Zastosowane w nim materiały trudnościeralne lub kruszywo bazaltowe mają za zadanie chronić konstrukcję przed erozją oraz korozją. Wymiary całej konstrukcji są uzależnione od indywidualnych potrzeb oraz preferencji Klienta. Przenośniki zgrzebłowe zapewniają skuteczny odzysk żużla. Właściwości i przeznaczenie przenośników zgrzebłowych czyni 
je produktami mającymi zastosowanie m.in. w hutnictwie, górnictwie i szeroko pojętym sektorze energetycznym. Dzięki przemyślanemu projektowi i trwałej budowie nasza propozycja jest konkurencyjna, zapewniając wydajne zbieranie, chłodzenie i przenoszenie żużla w sposób kompatybilny wobec istniejącego systemu.

W celu transportowania paliwa w różnych płaszczyznach (do 90st.) instaluje się przenośniki łańcuchowe. Są one elastyczne pod względem przenoszonych rozmiarów cząstek, które można dowolnie dystrybuować na całej długości łańcucha. Dla uniknięcia emisji pyłów, zabezpiecza się je barierami. Przenośniki te pracują z małymi prędkościami oraz niewielkimi obciążeniami.

BENEFITY

Instalacje systemów transportu materiałów z miejsca ich składowania wykonujemy pod indywidualne potrzeby Klienta – od etapu koncepcji, poprzez projekt instalacji, jej produkcję, aż po montaż i uruchomienie.