Produkt

Systemy transportowe i przenośniki

Nowoczesny przenośnik zgrzebłowy jest urządzeniem, które posiada kilka kluczowych funkcji pozwalających na odzyskiwanie i transportowanie żużla, co jest możliwe m.in. za sprawą jego wygaszenia i odsączenia wody. Zastosowane w nim materiały trudnościeralne lub kruszywo bazaltowe mają za zadanie chronić konstrukcję przed erozją oraz korozją. Wymiary całej konstrukcji są uzależnione od indywidualnych potrzeb oraz preferencji Klienta. Przenośniki zgrzebłowe zapewniają skuteczny odzysk żużla z urobku.

Właściwości i przeznaczenie przenośników zgrzebłowych czyni je produktami mającymi zastosowanie m.in. w hutnictwie, górnictwie i szeroko pojętym sektorze energetycznym. Dzięki przemyślanemu projektowi i trwałej budowie nasza propozycja jest konkurencyjna, zapewniając wydajne zbieranie, chłodzenie 
i przenoszenie żużla w sposób kompatybilny wobec istniejącego systemu.

TYPY PRZENOŚNIKÓW ZGRZEBŁOWYCH PZ:

 1. Z pojedynczą wanną (tzw. dolne wygarnianie) – PZ-DW
 2. Z podwójną wanną (tzw. górne wygarnianie) – PZ-GW

DANE TECHNICZNE:

 1. Wydajność przenośnika zgrzebłowego przy szerokość wanny:
  Bu=350 – do 0,27 m3/h
  Bu=570 – do 2,5 m3/h
  Bu=770 – do 3,5 m3/h
 2. Moc silnika zależy od długości całkowitej przenośnika zgrzebłowego (Lc) oraz szerokości użytecznej 
wanny (Bu) i mieści się w granicach od 0,55kW do 2,2kW. Motoreduktor takiego przenośnika przystosowany 
jest do pracy z falownikiem.

BUDOWA:

Głównymi podzespołami przenośników zgrzebłowych są:

 1. Wanna.
 2. Wał przedni.
 3. Wał tylny.
 4. Napęd.
 5. Łańcuch zgrzebłowy (w skład którego wchodzi łańcuch górniczy lub łańcuch łubkowo-rolkowy).
 6. Blachy ślizgowe / wykładzina bazaltowa.
 7. Ślizgi wymienne / rolki prowadzące.

Wyposażenie dodatkowe obejmuje:

 1. Układ do regulacji poziomu wody.
 2. Zawór spustowy.
 3. Czujnik ruchu.
 4. Zespoły wyłączania awaryjnego – linkowe.
  Osłony.

PARAMETRY UŻYTKOWE PRZENOŚNIKÓW:

 1. Prędkość odstawy.
 2. Wydajność.
 3. Materiał transportowany.
 4. Powierzchnia przekroju poprzecznego pryzmy nosiwa na taśmie.
 5. Moc napędu.

Przenośniki taśmowe, są to środki transportu bliskiego, których zadaniem jest przemieszczanie urobku spoczywającego na taśmie, ciągnionej po drodze z zestawów krążnikowych przez bębnowy napęd cierny.

ZASADA DZIAŁANIA:

Transportowany materiał przenoszony jest przez taśmę bez końca, którą podpierają krążniki nośne, 
a wzdłuż trasy prowadzą krążniki centrujące. Taśma jest wprawiana w ruch dzięki jej sprzężeniu ciernemu z bębnem napędowym.

BUDOWA:

 1. Napęd – jest to stacja napędowa zawierająca silnik, sprzęgło, reduktor, hamulec.
 2. Taśma – jest elementem nośnym i pociągowym, tworzy układ zamknięty w płaszczyźnie pionowej, stosuje się je do transportowania materiałów sypkich w wyrobiskach górniczych, kopalin palnych (np. węgla) jak i niepalnych (np. ruda miedzi, sole).
 3. Zestawy krążników górnych (nośnych) i dolnych – podtrzymują górną i dolną gałąź taśmy. Służą one do podtrzymywania taśmy przenośnika w czasie transportowania urobku. Krążniki montowane są w zestawach (układy płaskie, nieckowe).
  • Krążniki górne (nośne) mają za zadnie podtrzymywać taśmę wraz z urobkiem znajdującym się na nich. Wyposażone są one w pierścienie amortyzujące (gumowe). Służą one do amortyzowania urobku spadającego na taśmę, zabezpieczają jej konstrukcję oraz łożyskowanie.
  • Krążniki dolne zazwyczaj odpowiadają tylko za podtrzymywanie taśmy. Dodatkowo na obrzeżach taśmy montowane są krążniki kierunkowe, służą one do naprowadzania taśmy, tak aby nie zeszła ona z krążników.
 4. Bębny – w czasie przesuwu po trasie przenośnika taśma przewija się przez bębny. Mają one za zadnie zmiany kierunku jej ruchu. Bębny rozróżnia się ze względu na spełnianą funkcję:
  • bęben napędowy – połączony jest z zespołem napędowym przenośnika, całość osadzona jest w sztywnej ramie. Przenoszą moment skręcający pochodzący z napędu na powierzchnię bębna. Tarcie wywołane między nim a powierzchnią bieżnią taśmy powoduje przesuwanie się jej wzdłuż toru;
  • bęben zwrotny – ułożyskowany w specjalnej ramie z którym połączony jest mechanizm napinania wstępnego taśmy. Bębny zwrotne służą do zwrotu taśmy tuż przy końcu przenośnika;
  • bęben napinający – element ten ma za zadanie odpowiednie napięcie taśmy (niezbędne do wywołania tarcia w bębnie napędowym);
  • bęben odchylający (kierunkowy) – bęben ten ma za zadanie zwiększenie kąta opasania taśmy na bębnach napędowych lub napinających.
 5. Urządzenia czyszczące – mają za zadanie oczyszczenie taśm z przylegającego do nich urobku, który nie został zrzucony na końcu przenośnika . Elementy te są umieszczone w drodze powrotnej taśmy. Zapewniają zwiększoną trwałość taśmy oraz obniżają koszty eksploatacji. W skład urządzeń czyszczących wchodzą:
  • zgarniaki – stosowane są do oczyszczania taśmy z resztek materiału. Chronią taśmę przed negatywnymi zjawiskami np. oblepianiem bębnów, krążników, poślizgu taśmy, uszkodzeniami mechanicznymi. Posiadają konstrukcję listwową, płytową lub segmentową. Wzmacniane są wkładkami wykonanymi ze stopą twardych (np. węgliki spiekane).
  • skrobaki czołowe – są to skrobaki służące do oczyszczania taśmy znajdującej się na bębnie zrzutowym. Krawędzie czyszczące wykonane są z twardych i wytrzymałych materiałów (np. węgliki spiekane). Skrobaki czołowe posiadają budowę modułową co polepsza jego efektywność pracy (taśmy są równomiernie oczyszczane na całej swej szerokości).
  • szczotki – umiejscowione są w pobliżu bębnów zwrotnych, mają za zadanie oczyszczanie taśm z materiałów sypkich i kruchych.

PARAMETRY UŻYTKOWE PRZENOŚNIKÓW:

 1. Prędkość odstawy.
 2. Wydajność.
 3. Materiał transportowany.
 4. Powierzchnia przekroju poprzecznego pryzmy nosiwa na taśmie.
 5. Moc napędu.

Biomasa to ważne paliwo odnawialne w energetyce zawodowej i przemysłowej Polski. Dla Polski przewidywany udział OZE w końcowej produkcji energii jest 31% w 2030 r. W 2021r. osiągnięto wynik 15,6%. W dokumencie kreślącym politykę energetyczną Polski do 2030r. zakłada się rozwój OZE, w tym biopaliw. Biomasa ma być wykorzystywana przez generację (i kogenerację) rozproszoną na lokalnie dostępnych surowcach przy zrównoważonej eksploatacji obszarów leśnych i rolniczych.

Transport biomasy do kotła jest związany z zastosowaną techniką spalania. 
Przy projektowaniu urządzeń zasilających kocioł w paliwo, bierze się pod uwagę odległość na jaką ma być transportowana biomasa o określonych właściwościach przy danej wydajności. Należy także rozważyć dopuszczalne emisje hałasów 
i stężenia atmosfer wybuchowych uwalnianych pyłów.

Przy transportowaniu sypkiej biomasy (trociny, pelety, zrębki) na małe odległości używa się przenośników ślimakowych.

Ślimak podajnika napędzany jest silnikiem elektrycznym przez przekładnię o dużym przełożeniu. Obraca się on w zamkniętym kanale, gdzie na jednym z jego końców znajduje się otwór wlotowy, a na drugim otwór odbioru biomasy. Przy obu końcach instaluje się często zawieradła odcinające przepływ paliwa.

Jeśli odległość kotła od zasobnika jest większa, stosuje się przenośniki taśmowe. 
Ich prosta konstrukcja składa się z długiej taśmy założonej na kołach pasowych, którą można dodatkowo obciążać. Dedykuje się je dla drobnej biomasy. Problemy eksploatacyjne związane są z ograniczeniami kąta nachylenia, zmianami temperatury i emisją kurzu, osadzającego się na kołach napędowych.

W celu możliwości transportowania paliwa w różnych płaszczyznach (do 90st.) instaluje się przenośniki łańcuchowe. Są elastyczne pod względem przenoszonych rozmiarów cząstek, które można dowolnie dystrybuować na całej długości łańcucha. Dla uniknięcia emisji pyłów, zabezpiecza się je barierami. Przenośniki 
te są stosunkowo energochłonne oraz pracują z małymi prędkościami, 
więc i niewielkimi obciążeniami.

Instalacje transportu biomasy do kotłów z miejsca ich składowania wykonujemy pod indywidualne potrzeby Klienta – od etapu koncepcji, poprzez projekt instalacji, jej produkcję, aż po montaż i uruchomienie.

Katalog ECOSERV

Zajmujemy się innowacyjnymi technologiami dla ochrony środowiska takimi jak neutralizacja substancji szkodliwych oraz odpylanie i filtracja dedykowanymi do różnych gałęzi przemysłu oraz energetyki zarówno w Polsce jak i w Europie. Nasza firma opiera się na nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązaniach zapewniających redukcję emisji zanieczyszczeń zgodnie z normami Unii Europejskiej. Posiadamy również szeroki asortyment urządzeń oraz instalacji dla branży ciepłowniczej.

Poznaj nasze obszary działalności