Branża

Metalowa i odlewnictwo

Przedstawiamy kompleksowe rozwiązania filtracji i odpylania, zaprojektowane specjalnie 
dla branży metalowej i odlewniczej. Nasze innowacyjne urządzenia pozwolą Państwu 
na osiągnięcie najwyższych standardów jakości powietrza w miejscach pracy, 
zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń oraz zapewnienie optymalnych warunków pracy.

Główne cechy naszych urządzeń:

 • Zaawansowana Filtracja: Nasze urządzenia są wyposażone w zaawansowane systemy filtracji, które skutecznie usuwają pyły, opiłki, gazowe zanieczyszczenia oraz inne niepożądane substancje. To gwarantuje czyste powietrze wewnątrz obiektów produkcyjnych oraz minimalizuje negatywny wpływ na zdrowie.
 • Efektywność energii: Wprowadziliśmy technologie zwiększające efektywność energetyczną naszych urządzeń. Dzięki temu zmniejszamy koszty eksploatacji oraz wpływ na środowisko, co stanowi ważny aspekt zrównoważonego rozwoju.
 • Inteligentne sterowanie: Nasze urządzenia są wyposażone w inteligentne systemy sterowania, które monitorują parametry pracy oraz automatycznie dostosowują pracę do zmieniających się warunków produkcji. To zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów i utrzymanie stabilnej jakości powietrza.
 • Modularność i skalowalność: Nasze rozwiązania są projektowane w sposób modułowy, umożliwiając łatwą rozbudowę w miarę wzrostu potrzeb produkcji. Dzięki temu można efektywnie dostosować system do zmieniających się wymagań firmy.
 • Bezpieczeństwo: Priorytetem jest zapewnienie bezpiecznej pracy personelu. Nasze urządzenia są projektowane z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz posiadają systemy alarmowe i zabezpieczające.

Korzyści dla Klienta:

 • Zgodność z normami: Nasze rozwiązania są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi jakości powietrza oraz ochrony środowiska.
 • Poprawa wizerunku: Inwestując w zaawansowane systemy filtracji i odpylania, firma pokazuje swoje zaangażowanie w ochronę zdrowia pracowników oraz dbałość o środowisko, co może pozytywnie wpłynąć na jej wizerunek.
 • Redukcja kosztów: Skuteczne odpylanie pozwala na zminimalizowanie strat materiałowych i energii, co przekłada się na redukcję kosztów produkcji.
 • Wzrost efektywności: Czystsze i zdrowsze środowisko pracy przekłada się na zwiększoną efektywność pracowników oraz redukcję absencji związanej z problemami zdrowotnymi. Dodatkowo zastosowanie sytemu odzysku energii pozwala na redukcję kosztów procesu produkcji.
 • Dostosowanie do wymagań: Nasze elastyczne rozwiązania mogą być dostosowane do różnorodnych wymagań produkcji, zapewniając optymalne efekty w różnych gałęziach przemysłu metalowego i hutniczego.

Oferujemy między innymi:

 • instalacje odpylania układów transportu i przeładunku surowców
 • instalacje odpylania linii spiekalniczne rud żelaza
 • instalacje odpylania pieców
 • instalacje odpylania mikserów
 • instalacje odpylania pieców indukcyjnych
 • instalacje odpylania pieców łukowych
 • instalacje odpylania żeliwiaków z zimnym i gorącym dmuchem
 • instalacje odpylania stanowisk sferoidyzacji
 • instalacje odpylania linii automatycznego formowania i zalewania
 • instalacje odpylania stacji przygotowania mas formierskich
 • instalacje odpylania oczyszczalni odlewów

Poznaj nasze obszary działalności