Branża

Energetyka i Ciepłownictwo

Historia powstania i rozwoju spółki ECOSERV jest związana z branżą energetyki cieplnej i zawodowej. Kluczowe osoby Firmy działają w tej branży od kilkudziesięciu lat i były aktywnymi uczestnikami zmian zachodzących w branży, zarówno tych organizacyjnych jak technologicznych. Aktualnie branża staje przed prawdopodobnie największym wyzwaniem w swojej historii. W obliczu tzw. Zielonej transformacji główne kierunki zmian dotyczą adaptacji istniejących systemów ciepłowniczych i energetycznych do zaostrzonych norm środowiskowych. Drugi obszar to tworzenie nowych jednostek opartych głownie o OZE i wykorzystanie założeń gospodarki bezodpadowej. Zarówno energetyka jak i ciepłownictwo będą stopniowo zmierzać w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego

ECOSERV posiada szeroką gamę technologii i rozwiązań dla energetyki i ciepłownictwa pozwalających na adaptację istniejących instalacji do coraz ostrzejszych norm środowiskowych 
jak również dla nowo powstających jednostek. Posiadamy możliwości zapewnienia kompleksowej obsługi w modelu „zaprojektuj i wybuduj” dla jednostek biomasowych, przetwarzających RDF, odpady i osady ściekowe oraz paliwo stałe.

Jesteśmy kompleksowym dostawcą technologii w następujących zakresach:

 • przygotowanie i podawanie materiału do kotła;
 • wykonanie i montaż rusztu;
 • dostawa kotła (producent: firma zewnętrzna, dobrane do danej aplikacji);
 • zaprojektowanie, wykonanie i montaż kompletnego systemu odpylania i oczyszczania spalin;
 • zaprojektowanie i wykonanie kompletnego systemu automatyki wraz z systemem nadrzędnym;
 • wykonanie kompleksowych prac budowlanych (w kooperacji);
 • rozruchy;
 • odbiory;
 • optymalizacje;
 • przekazanie do użytkowania.

Ideą spółki ECOSERV jest oferowanie rozwiązań dla energetyki i ciepłownictwa z wykorzystaniem najlepszych rynkowych technologii przy jednoczesnym założeniu maksymalizacji stosunku jakości do ceny. Dlatego z pełną świadomością stawiamy na elastyczne, innowacyjne rozwiązania opracowane przez własnych inżynierów. Rozwijamy w szczególności technologie DSI, których przykładem jest ECOSERV IOS. Posiadamy szereg zastrzeżeń patentów i wzorów użytkowych 
w przedmiotowym zakresie. Staramy się rozmawiać z Klientem, wyjaśniać specyfikę każdego rozwiązania i wspólnie dochodzić do rozwiązań optymalnych. Zdajemy sobie sprawę, że na rynku funkcjonuje wiele podmiotów. Niektóre są zainteresowane tworzeniem przewymiarowianych wysokonakładowych rozwiązań, które co prawda spełniają swoje zadanie, ale nakłady na ich powstanie są niewspółmierne do osiąganych efektów. Naszym celem jest tworzenie przyjaznych 
dla środowiska rozwiązań, w oparciu o posiadane technologie i optymalizację efektu ekologicznego 
i ekonomicznego. Stosowane przez nas rozwiązania, cechują się możliwością dalszej rozbudowy przy uwzględnieniu minimalnych nakładów inwestycyjnych i ingerencji w istniejącą infrastrukturę, dając możliwość osiągania przez urządzenie coraz wyższych standardów emisyjnych.

Dzięki szerokiej gamie oferowanych produktów i rozwiązań jesteśmy w stanie zapewnić holistyczne podejście. Szukamy optymalizacji i znajdujemy rozwiązanie technologiczne na każdym etapie procesu np.: maksymalizacja redukcji związków szkodliwych, optymalizacja pracy kotła, efektywność energetyczna, minimalizacja zużycia sorbentów, maksymalizacja parametrów odpylania 
przy minimalizacji wykorzystania materiałów filtracyjnych i inne.

Wybrane produkty dla branży ciepłownicta i energetyki obejmują:

 • odpylanie za pomocą odpylaczy cyklonowych i multicyklonowych;
 • odpylanie za pomocą cyklofiltrów;
 • odpylanie za pomocą filtrów workowych (poziomych i pionowych)
 • redukcja związków SO2 i innych substancji szkodliwych do poziomów wymaganych przez normy UE;
 • odchlorowanie spalin zgodnie z konkluzjami BAT;
 • redukcja NOX z wykorzystaniem ekonomicznych, autorskich rozwiązań DSI;
 • produkcja i dostawa rusztów mechanicznych;
 • dostawa przenośników, podajników, linii transportujących;
 • projekt i dostawa systemów automatyki;

Poznaj nasze obszary działalności