Realizacja

Instalacja redukcji SOx oraz NOx MEC Ostrowiec

Spółka Ecoserv działając w konsorcjum z firmą Sawox z Kielc zrealizowała inwestycję dla MEC Ostrowiec Świętokrzyski polegającą na Wykonaniu instalacji łącznego odpylania i odsiarczania spalin metodą suchą z jednoczesną redukcją tlenków azotu metodami pierwotnymi, dla dwóch kotłów WR-25 o mocy 30 MW. Prace realizowane były na podstawie dwóch odrębnych umów dla kotła WR25 K6 oraz WR 25 K5 w latach 2019/2022 a kwota łączna kontraktów netto wynosiła ok. 14.500.000 PLN z czego zakres Ecoserv ok. 6.600.000 PLN.

Instalacje zabudowane zostały na dwóch Kołach WR 25 opalanych węglem kamiennym.

Instalacje odsiarczania oparte na suchej sorpcji z wykorzystaniem sorbentów wapniowych lub sodowych oraz instalacja odazotowania zapewniają redukcję stężenia siarki w spalinach poniżej zakładanych wartości umownych tj. 400 mg/Nm3, pyłu poniżej 10 mg/Nm3 oraz azotu poniżej 250 mg/Nm3 .

Zakres Prac:

  • opracowanie dokumentacji projektowej IOS,
  • dostawę i montaż elementów instalacji odazotowania w tym rusztu RTWK 2×2,5×7 wraz z wózkiem rewersyjnym, instalacją powietrza podmuchowego;
  • dostawę kpl. instalacji odpylania opartej na filtrze workowym;
  • dostawa i montaż urządzeń technologicznych, w tym: dostawa i montaż silosa sorbentu wraz z konstrukcją wsporczą;
  • dostawa i montaż urządzeń peryferyjnych, w tym: dostawa i montaż instalacji dozowania sorbentu;
  • udział w rozruchach, szkoleniach i ostatecznym odbiorze układów.

Branża: Energetyka i Ciepłownictwo

Lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski

Projekt: Ecoserv

Data wykonania: 2019/22