Realizacja

Instalacja odpylania PEC Siedlce

Spółka Ecoserv działając w konsorcjum z firmą EcoTechnologia z siedzibą w Jędrzejowie wykonała modernizację instalacji oczyszczania spalin dla kotła WR10 nr K3 w Przedsiębiorstwie Energetyczny w Siedlcach Sp. z o.o. ul. Starzyńskiego 7.
Kwota kontraktu netto wynosiła ok. 1.000.000 PLN w tym zakres Ecoserv ok. 470.000 PLN

Celem inwestycji było zmodernizowanie Instalacji odpylania spalin kotła WR10 w wyniku którego stężenie pyłów w całym zakresie pracy kotła nie przekraczało 50 mg/Nm3 oraz umożliwienie zabudowy w przyszłości instalacji redukcji siarki.
Instalację zmodernizowano w oparciu o zabudowę filtra workowego PIB-3/192×5.5/497 w układzie pionowym o wydajności 30 000 m3/h.

Zakres Prac:

  • opracowanie dokumentacji modernizacji instalacji odpylania,
  • dostawa filtra workowego PIB-3/192×5.5/497 w układzie pionowym o wydajności 30 000 m3/h.
  • dostawa i montaż kanałów spalin do wentylatorów wyciągowych
  • dostawa i montaż układu odbioru pyłów
  • udział w rozruchach, szkoleniach, ostatecznym odbiorze i przekazaniu do eksploatacji układów odpylania.

Branża: Energetyka i Ciepłownictwo

Lokalizacja: Siedlce

Projekt: Ecoserv

Data wykonania: 2021