Realizacja

Instalacja odpylania kotła WR-25 PEC Biała Podlaska

Spółka Ecoserv zrealizowała w 2023 r. inwestycję polegającą na budowie instalacji odpylania spalin kotła WR-25 nr 1 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej

Kwota kontraktu netto wynosiła ok. 1.400.000 PLN.

Celem inwestycji było zmodernizowanie Instalacji odpylania spalin kotła  WR-25.  W wyniku realizacji zamówienia, emisja pyłu została ograniczona do wartości poniżej 100 mg/m3 przy zawartości 6% O2 w gazach spalinowych dla instalacji.

Zakres Prac:

  • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji odpylania spalin dla kotła WR-25.
  • Opracowanie dokumentacji AKPiA i elektrycznej w zakresie zasilania montowanych urządzeń odprowadzających pył i spaliny oraz wpięcia ich do istniejącego systemu nadzoru i wizualizacji pracy ciepłowni.
  • Opracowanie dokumentacji i wykonanie podestu remontowego kotła.
  • Demontaż istniejącej instalacji odpylania,
  • Dostawa urządzeń i montaż instalacji odpylania – w tym wszelkich urządzeń pomocniczych m.in. instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, AKPiA oraz sterowania instalacją.
  • Uzyskanie wszystkich uzgodnień, badań, opinii i sprawdzeń oraz pokrycie kosztów uzyskania decyzji i uzgodnień.
  • Uruchomienie, testy i rozruch wszystkich urządzeń nowej instalacji, przeprowadzenie prób końcowych i pomiarów.

Branża: Energetyka i Ciepłownictwo

Lokalizacja: Biała Podlaska

Projekt: Ecoserv

Data wykonania: 2022