Realizacja

Instalacja redukcji SOx oraz NOx Destylacje Polskie

Spółka Ecoserv działając w konsorcjum z firmą Ecosorbtech z Krakowa wykonała w 2023 r. dla Destylacje Polskie Sp. z o.o zintegrowaną instalację oczyszczania spalin tj. usuwania tlenków siarki oraz azotu ze spalin z trzech kotłów parowych zainstalowanych w kotłowni obiektowej Zakładu Destylacje Polskie w Obornikach oraz z dwóch kotłów parowych zainstalowanych w kotłowni obiektowej Zakładu Destylarnia Falmierowo Sp. z o.o w Falmierowie.

Prace realizowane były na podstawie dwóch odrębnych umów dla Zakładu w Obornikach i Falmierowie a kwota łączna kontraktów netto wynosiła ok. 1.200.000 PLN z czego zakres Ecoserv to ok. 900.000 PLN.
Instalacje oczyszczania spalin oparte na suchej sorpcji z wykorzystaniem sorbentów sodowych zapewniają redukcję stężenia siarki w spalinach poniżej zakładanych wartości umownych tj. 400 mg/Nm3, oraz azotu poniżej 300 mg/Nm3.

Zakres Prac:

  • opracowanie dokumentacji projektowej IOS,
  • dostawa i montaż urządzeń technologicznych, w tym: dostawa i montaż silosa sorbentu wraz z konstrukcją wsporczą;
  • dostawa i montaż urządzeń peryferyjnych, w tym: instalacji dozowania sorbentu;
  • udział w rozruchach, szkoleniach i ostatecznym odbiorze układów;
  • wykonanie AKPiA, w tym: dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych.

Branża: Spożywcza

Lokalizacja: Oborniki

Projekt: Ecoserv

Data wykonania: 2023