Realizacja

Przenośniki Ciepłownia Rydułtowy

Spółka Ecoserv zrealizowała zadanie inwestycyjne dla VAS Systemy Energetyczne Sp. z o.o. w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. polegające na „Zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji odżużlania dla kotłów nr 1 i nr 2” w ramach budowy układu odżużlania kotłów węglowych w Ciepłowni Rydułtowy w Rydułtowach.

Prace związane z Inwestycją realizowane były na podstawie umowy zwartej w czerwcu 2021 r. a zakończyły się oddaniem inwestycji do eksploatacji w listopadzie 2021 r.

Kwota kontraktu netto wynosiła  ok. 300.000 PLN.

Celem inwestycji było wykonanie projektu technicznego, prefabrykacja urządzeń, montaż mechaniczny, wykonanie instalacji elektrycznej dla dostarczonych urządzeń, udział w rozruchu i uruchomienie oraz szkolenie obsługi i odbiory końcowe.

Zakres Prac:

 1. Wykonanie i dostawę kompletnej dokumentacji, niezbędnej do prawidłowej realizacji zadania w tym obejmującej w szczególności:
  a) projekty wykonawcze,
  b) dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi zainstalowanych maszyn i urządzeń,
  d) dokumentację powykonawczą,
  e) dokumentację odbiorową.
 2. Prefabrykację urządzeń
 3. Dostawę i montaż mechaniczny
 4. Prace elektryczne i AKPiA związane ze układem sterowania przenośnikami.
 5. Uruchomienie i rozruch.

Branża: Energetyka i Ciepłownictwo

Lokalizacja: Rydułtowy

Projekt: Ecoserv

Data wykonania: 2021